Kynningartexti

Kynningartexti um ADHD og samtökin                                                     ADHD er alţjóđleg skammstöfun sem stendur fyrir Attention Deficit

Kynningartexti

Kynningartexti um ADHD og samtökin                                                    

ADHD er alþjóðleg skammstöfun sem stendur fyrir Attention Deficit Hyperactivity Disorder eða athyglisbrestur og ofvirkni.

Um ADHD og niðurstöður rannsókna, orsakir, tíðni og framtíðarhorfur

Niðurstöður rannsókna hérlendis og erlendis sýna að um 7,5% barna greinast með athyglisbrest og ofvirkni. Orsakir athyglisbrests eru líffræðilegar og stafa af truflun boðefna í miðtaugakerfi og heila. Rannsóknir benda ennfremur til þess að þessi röskun gangi í erfðir. Rannsóknir benda til þess að erfðir skýri um 75 - 95% einkenna ADHD. Börn og unglingar með ADHD eiga erfitt uppdráttar bæði námslega og félagslega. Um 50-70% þeirra eru áfram með einkenni athyglisbrests og ofvirkni sem fullorðin og um 30% þeirra þróa með sér alvarleg sálfélagsleg vandamál og ánetjast vímuefni. Rannsóknir sýna ennfremur framá að um helmingur fanga á Íslandi uppfyllir eða hefur á lífsleiðinni uppfyllt greiningarviðmið um ADHD. 

 

Tíðni eða algengi ADHD

Ýmsar faraldsfræðilegar rannsóknir á almennu þýði sýna 5-10 % algengi ADHD hjá börnum og unglingum, en 4-5% meðal fullorðinna (Faraone et al.,2003)

Miðað við 7,5% algengi hjá börnum undir 18 ára aldri á Íslandi þá eru um 6000 börn á Íslandi með ADHD.

Miðað við 4,5% algengi hjá fullorðnum 18 ára og eldri á Íslandi þá eru um 10.000 fullorðnir með ADHD.

Miðað við tölur frá Hagstofu Íslands 1. janúar 2008, 79.988 börn undir 18 ára aldri og 233.388 fullorðnir.

Um ADHD samtökin

Á aðeins örfáum árum hefur Foreldrafélag misþroska barna þróast úr að vera öflugt foreldrafélag með megináherslu á fræðslu- og upplýsingaþjónustu, í ADHD samtökin sem hafa staðið jafnfætis öðrum hagsmunafélögum barna með sérþarfir að stofnun og rekstri Sjónarhóls. Eins og alþjóð veit hefði ráðgjafarmiðstöðin Sjónarhóll aldrei orðið að veruleika ef ekki hefði komið til samstarf stærstu hagsmunafélaga barna með sérþarfir og stuðningur þjóðarinnar, fyrirtækja og ríkisins.

Starfsemi ADHD samtakanna þenst út með hverju árinu sem líður. Málefni fullorðinna með ADHD heyra nú jafnframt undir samtökin, þess vegna eru samtökin ekki lengur eingöngu foreldrafélag. Samtökin hafa á undan-förnum árum veitt þjónustu í formi fræðslunámskeiða fyrir foreldra og stuðningshópa fyrir börn, unglinga, foreldra og fullorðna með ADHD. Árangursmat liggur fyrir um námskeið og stuðningshópa.  Ennfremur hafa  samtökin staðið að fjölbreyttri útgáfu um málefnið. Haustið 2005 kom út barnabók um ofvirkan dreng og nú þegar hafa verið gefin út vönduð smárit um ADHD sem m.a. verður dreift til allra grunnskólakennara á landinu í ágúst 2005, til allra félagsmanna og til allra þeirra sem í starfi sínu koma að málefnum viðkomandi barna og unglinga. Foreldrar sem eru skráðir félagsmenn eru jafnt frá höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Skráðir félagsmenn eru nú um 1150 og stöðugar nýskráningar berast vikulega í gegnum vefsíðu. Tekið skal fram að bak við hvert nafn stendur fjölskylda, vegna þess að aðeins eitt foreldri í hverri fjölskyldu er skráð sem félagsmaður. Þörf er á fræðsluátaki um málefnið til allra þeirra aðila sem vinna með börnum og unglingum bæði hjá borg og ríki. Samtökin hafa ætíð verið í samstarfi við helstu sérfræðinga í ADHD hjá börnum og unglingum. Þörfin fyrir starf þessara samtaka er ótvíræð og forvarnargildið er ótvírætt.

ADHD samtökin gegna veigamiklu hlutverki gagnvart öllum fjölskyldum barna með ADHD og fullorðnum með ADHD; hagsmunagæslan, fræðslu- og upplýsingaþjónustan, útgáfustarfið, vefsíða, norrænt samstarf, námskeið og stuðningshópar, þróun starfsins á landsbyggðinni, allt eru þetta verkefni og starfsemi sem þörf er á fyrir þann stóra hóp fjölskyldna og einstaklinga sem til samtakanna leita. Málefni framhaldsskólanema með athyglisbrest og ofvirkni er nánast algerlega óplægður akur. Niðurstöður Rannsóknar og greiningar á utanskólanemendum á framhaldskólaaldri benda til að ungt fólk með athyglisbrest og ofvirkni séu áberandi í hópi brottfallsnema á framhaldsskólastiginu. Svona mætti lengi telja.

 

 

Svćđi

 • Til

   stuđnings börnum

   

   og

   fullorđnum

   međ athyglisbrest, ofvirkni og skyldar raskanir