Stofnanir

Hér eru upplýsingar um stofnanir er koma að málefnum barna með ADHD.

BUGL
Barna og unglingageðdeild Landspítala - háskólasjúkrahúss þjónustar börn sem eiga við geðræn vandamál að stríða. Til að komast inn hjá BUGL þarf tilvísun frá t.d. lækni, félagsþjónustu eða skólasálfræðingi. Allar nánari upplýsingar er að finna á vef deildarinnar.
Vefsíða: www.landspitali.is/BUGL

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Hlutverk Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins er að efla lífsgæði og bæta framtíð barna og unglinga með þroskaraskanir sem geta leitt til fötlunar.
Vefsíða: www.greining.is
Námskeið Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins á Facebook

Sjúkratryggingar Íslands
Sjúkratryggingar Íslands heyra undir velferðarráðuneytið og annast framkvæmd sjúkratrygginga. Jafnframt semur stofnunin um og greiðir fyrir heilbrigðisþjónustu.
Hér er séð m.a. um endurgreiðslu ferðakostnaðar vegna greiningar og/eða meðferðar. Sjá nánar um það hér: Bætur og styrkir
Vefsíða: www.sjukra.is

Tryggingastofnun
Hlutverk Tryggingastofnunar er að framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna auk þess að sinna öðrum verkefnum sem stofnuninni er falið að framkvæma. Tryggingastofnun sér m.a. um greiðslu umönnunarbóta. Sjá nánar um það hér: Bætur og styrkir
Vefsíða: www.tr.is

Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu
Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS) veitir þjónustu vegna barna sem glíma við frávik eða aðra erfiðleika í þroska, hegðun eða líðan. Sinnt er greiningum m.a. á ADHD, ráðgjöf, meðferð og fræðslu vegna raskana hjá börnum að 18 ára aldri.
Einnig býður ÞHS upp á námskeið sérhönnuð fyrir börn með ADHD.
Á síðunni er að finna ítarlegan ráðabanka sem sérsniðinn er að þörfum barna með ADHD.
Vefsíða: heilsugaeslan.is/onnur-thjonusta/throskaoghegdunarstod/