Ráðgjafamiðstöðvar

Ráðgjöf

Ráðgjafarmiðstöðin Sjónarhóll
ADHD samtökin er eitt af fjórum stofnfélögum Sjónarhóls að Háaleitisbraut 13. Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð fyrir fjölskyldur barna með sérþarfir. Stofnfélög Sjónarhóls ná yfir öll þau félög er starfa að málefnum barna með sérþarfir.
Þau eru :

  • ADHD samtökin , til stuðnings börnum og fullorðnum með athyglisbrest, ofvirkni og skyldar raskanir.
  • Landssamtökin Þroskahjálp sem eru regnhlífasamtök 23 aðildarfélaga víða um land.
  • Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, sem er æfingastöð og iðjuþjálfun fyrir flesta umbjóðendur sem koma frá hinum samstarfsfélögunum  sem standa að Sjónarhóli.
  • Umhyggja, félag til stuðnings langveikum börnum. Að félaginu standa 18 aðildarfélög barna víða um land.

Með stofnun Sjónarhóls rættist margra ára draumur um faglega og óháða ráðgjöf fyrir aðstandendur barna með sérþarfir, hvort sem þau eru með ADHD, fötluð, eða langveik. Sjónarhóll verður miðpunktur þjónustu á þessu sviði, þekkingartorg þar sem hægt verður að finna á einum stað yfirgripsmikla vitneskju og reynslu sem hingað til hefur verið dreifð um borg og bæi. Sjónarhóll verður umboðsmaður fjölskyldna barna með sérþarfir; hann gætir að réttindum þeirra, eflir möguleika þeirra og veitir leiðsögn á leið til betra lífs.

Aðildarfélög Sjónarhóls starfa í sama húsnæði og Sjónarhóll að Háaleitisbraut 13. Með því er kominn grunnur að mjög öflugu starfi í þágu fjölskyldna barna með sérþarfir í landinu.

Sjá nánar um markmið og starfsemi Sjónarhóls á vef Sjónarhóls

Systkinasmiðjan
Vefsíða: Systkinasmiðjan
Markmið smiðjunnar eru:

  • að veita systkinum barna með sérþarfir tækifæri til að hitta önnur systkini í skipulögðu og skemmtilegu umhverfi
  • að veita börnunum tækifæri til að ræða við jafnaldra sína á jákvæðan hátt um margt sem tengist því að eiga systkini með sérþarfir
  • að veita börnunum innsýn í það hvernig megi takast á við þær margbreytilegu aðstæður sem fylgja því að eiga systkini með sérþarfir
  • að veita börnunum tækifæri til að læra meira um fötlun eða veikindi systkina sinna
  • að veita foreldrum og fagfólki tækifæri til að kynnast því hvernig það er í raun og veru að alast upp með fötluðu eða veiku systkini, þ.e. þeirri sérstöku áskorun að alast upp við slíkar aðstæður.

Kvíðameðferðarstöðin
Kvíðameðferðarstöðin sérhæfir sig í meðferð við kvíða og skyldum erfiðleikum hjá fullorðnum.
Vefsíða: www.kms.is