Polska

         

 

Pobierz broszurę w języku polskim : CO TO JEST ADHD
Pobierz broszurę w języku polskim: DZIECI I ADHD

CO TO JEST ADHD?

ADHD, czyliAttention Deficit Hyperactivity Disorder jest zaburzeniem
neurologicznym, które występuje zwykle we wczesnym okresie życia.
ADHD jest całkowicie niezależne od inteligencji, ale może
wywierać głęboki wpływ na całe życie codzienne, czyli kompetencje
w pracy, umiejętności społeczne i naukę.
ADHD ma wpływ na życie wielu osób i ich rodzin. Muszą one
codziennie sprostać różnorodnym wyzwaniom. Życie zADHD nie jest
ani łatwe ani proste, zwłaszcza w nowoczesnym społeczeństwie.
StowarzyszenieADHD pracuje nad problemami osób zADHD
i ich krewnych. Głównym celem stowarzyszenia jest uzyskanie
większego zrozumieniaADHD i wyzwań, które mu towarzyszą.
Strategicznym celem stowarzyszenia jest wspieranie osób zADHD i
właściwe rozwiązywanie ich problemów, w celu polepszenia jakości
ich życia.
Stowarzyszenie stawia również na edukację rodziców, rodzin i
specjalistów od tego zaburzenia. Materiały edukacyjne i wydawnictwa
są konsultowane przez specjalistów i czołowych ekspertów w kraju.
Aby zrealizować swoje cele i zwiększyć zrozumienie społeczeństwa
dlaADHD stowarzyszenie potrzebuje twojego wsparcia. Poprzez
dofinansowanie pracy stowarzyszeniaADHD, umożliwiasz dalszą
pracę nad polepszeniem jakości życia i zrozumienia dla tych, którzy
zmagają się zADHD.

"Potrzebna jest odpowiednia pomoc i wsparcie w odpowiednim czasie"

GŁÓWNE OBJAWY ADHD

ZABURZENIA KONCENTRACJI:
Objawiają się tym, że osoby łatwo rozpraszają się pod wpływem
działania czynników zewnętrznych. Mają one duży problem z
utrzymaniem uwagi i koncentracji na wykonywanej czynności, często błądzą
myślami, nie słuchają uważnie i często zapominają, co zamierzały
powiedzieć. Zaburzeniom koncentracji towarzyszą trudności w
zorganizowaniu się, przez co osoby te mają kłopot ze sprostaniem wyzwaniom
w pracy zawodowej i domowej. W konsekwencji, zaburzenia koncentracji
mogą wywierać duży wpływ na proces uczenia się i pracy. Zazwyczaj wychodzą
na jaw, dopiero gdy wymagana jest większa koncentrcja
wraz z rozpoczęciem nauki w szkole.

NIEPOKÓJ RUCHOWY/NADPOBUDLIWOŚĆ
Objawia się dużym pobudzeniem i niezdolnością do zrelaksowania
się, siedzenia na miejscu, obejrzenia filmu w całości lub wysłuchania
wykładu. Osoby te mówią za dużo i często podniesionym głosem.
Są one zawsze w ruchu, w przelocie, zazwyczaj mają jakieś zadania
do wykonania, często wiele w tym samym czasie. Niepokój ruchowy
jest najbardziej widoczny w najmłodszych latach, ale przeradza się w
wewnętrzne pobudzenie w wieku młodzieńczym i dorosłym.

IMPULSYWNOŚĆ
Objawia się w ten sposób, że osoby mogą być niecierpliwe, wtrącają
się do rozmowy lub zabawy innych i dokonują impulsywnych zakupów.
Często popadają w kłopoty, ponieważ najpierw działają, a dopiero
później myślą i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swojego
postępowania. Objawami, u osób dorosłych, mogą być trudności z
utrzymaniem pracy lub częste zrywanie związków. Osoby te podejmują
często pochopne decyzje, które mogą doprowadzić do zaciągania
zobowiązań finansowych, którym nie są w stanie sprostać.
Prawdopodobieństwo pojawienia się ADHD jest dużo większe u
chłopców niż u dziewcząt, co tłumaczy się tym, iż nadpobudliwość
ruchowa jest częstą cechą rozwojową chłopców i są oni częściej
kierowani na badania.
Osoby dorosłe, oprócz powyższych objawów mogą zmagać się
ze zmianami nastroju, rozrzutnością, dużą wrażliwością na stres i
trudnościami z organizacją pracy.

"Pamiętaj, że objawy są różne i w różnym stopniu nasilone u poszczególnych osób w zależności od wieku"

W przeszłości ludzie wierzyli, że na rozwój ADHD miały wpływ
warunki i środowisko w dzieciństwie. Dziś badania wykazały
jednak, że zdecydowanie najsilniejszym czynnikiem jest gen
dziedziczenia. Często zdarza się, że więcej niż jedna osoba
w rodzinie zmaga się z ADHD, choć nie zawsze tak jest.
Złe wychowanie i nieszczęśliwe dzieciństwo nie są
powodami ADHD.


Według badań do czynników mających wpływ na wystąpienie

ADHD zalicza się:

 • Dziedziczność (60-80 procent uważa się za genetycznie powiązane)
 • Komplikacje podczas ciąży
 • Wcześniactwo
 • Uszkodzenia mózgu w pierwszym roku życia
 • Choroba lub wypadek
 • Inne wady rozwojowe

Przyczyny ADHD są biologiczne i wynikają z zakłóceń w systemie neuroprzekaźników mózgu
w obszarach, które pełnią istotną rolę w kontrolowaniu zachowania i uwagi.

RÓŻNE RODZAJE

 • ADHD MOŻNA PODZIELIĆ NA TRZY PODTYPY:
 • ADHD z przewagą braku skupienia uwagi
 • ADHD z przewagą nadpobudliwości i impulsywności
 • ADHD, które łączy ze sobą oba powyższe przypadki

Około 7-10% dzieci zmaga się z ADHD i około 4,5% dorosłych.
Jest to około 6000 dzieci i 10.000 dorosłych na Islandii

ROZWIAZANIA DLA

Jeśli osoba z ADHD osiąga sukcesy w życiu codziennym, zmniejsza
to stres i pomaga pokonywać trudności. Wszyscy potrzebują
pochwał, ale dzieci z ADHD dosłownie ich łakną. Dlatego tak ważne
jest chwalić, aby zachęcać i wspierać pożądane zachowania a tym
samym zwiększać poczucie własnej wartości i wizerunku.

ORGANIZACJA
Osoby z ADHD zmagają się zazwyczaj z brakiem organizacji.
Dobrze zorganizowany dzień ma szczególnie duże znaczenie dla dzieci
z ADHD np. poprzez ustanowienie jasnych zasad oraz prostych i
stałych nawyków, np. stałe pory snu i posiłków. Osoby dorosłe z
ADHD potrzebują zazwyczaj pomocy przy dobrym zorganizowaniu
się. Różnego rodzaju urządzenia mogą być przydatne, by ułatwić
organizację codziennych obowiązków takie jak komputery, telefony
komórkowe, graficzne instrukcje, usługi płatnicze banków i inne
ulepszenia.

WSPÓŁPRACA/WSPARCIE
Dobra współpraca pomiędzy rodzicami, szkołą i innymi, którzy
zajmują się problemami ADHD pomaga znaleźć najlepsze
rozwiązania. Poprzez prawidłowe wsparcie istnieje duże
prawdopodobieństwo, że dziecko poradzi sobie z trudnościami i
nauczy się wykorzystywać swoje mocne strony.

SPOSOBY TERAPII
Dobre wyniki dają grupy wsparcia, rozmowy z psychologiem,
terapia poznawczo-behawioralna, behawioralne metody wychowania.
Kuracja lekami także przynosi dobre rezultaty, ale w dłuższym
okresie czasu, najlepsze jest połączenie obu metod.

METODY POKONYWANIA TRUDNOŚCI
Trudności, na które napotykają osoby z ADHD w życiu codziennym
mogą być różnorakie i występować z różnym nasileniem.
W związku z tym, do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie.
Opiekunowie dzieci z ADHD powinni pomóc każdemu
dziecku indywidualnie w znalezieniu najlepszych rozwiązań w
radzeniu sobie z obciążeniami codziennego życia i podkreśleniu ich
mocnych stron. W ten sam sposób powinni postępować dorośli z
ADHD - odnaleźć rozwiązania, które im pomagają i położyć nacisk
na swoje mocne strony. Niektóre z tych rozwiązań to regularny sen,
ruch, stałe nawyki, podział obowiązków na małe części a przede
wszystkim postawienie sobie realnego do zrealizowania celu
dotyczącego nauki, pracy i wymagań życia codziennego.

JESTEŚ DLA NAS WAŻNY

CHCEMY CIĘ ZAPROSIĆ DO NASZEGO ZESPOŁU

 • Członkiem stowarzyszenia możesz zostać w szybki i prosty sposób na stronie www.adhd.is
 • Organizacje pozarządowe i firmy mogą zostać sponsorami stowarzyszenia zarówno poprzez jednorazowe, jak i comiesięczne dotacje.
 • Wszyscy członkowie stowarzyszenia oraz sponsorzy mogą wybrać czy chcą otrzymywać broszurę informacyjną stowarzyszenia drogą 
  pocztową i/lub informacje o tym, co się dzieje w stowarzyszeniu wysyłane e-mailem.
 • Specjaliści mogą wybrać, czy chcą regularnie otrzymywać informacje o nowych badaniach i tym, co dzieje się w dziedzinie ADHD na świecie.

Stowarzyszenie ADHD ma swoją siedzibę na Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavik.
Biuro jest czynne codziennie we wszystkie dni robocze.


Wszelkich informacji i porad udzielamy telefonicznie pod
nr telefonu 581 1110 lub drogą e-mailową adhd@adhd.is

Na stronie internetowej stowarzyszenia www.adhd.is można znaleźć różne materiały oraz szkolenia z
dziedziny ADHD. Tam też są dostępne wszystkie ulotki i broszury wydane przez stowarzyszenie.

 

MOCNE STRONY ADHD

Mimo, że zespół ADHD może być odbierany negatywnie w
społeczeństwie, nie należy zapominać, iż osoby z ADHD mają
również wiele atutów. Należy kłaść na nie nacisk, aby zachęcić do
zmiany tego nastawienia. Osoby z zespołem ADHD i ich rodziny
oraz ludzie z ich najbliższego otoczenia muszą nauczyć się to
doceniać, wspierać i chwalić.
Osoby z zespołem ADHD posiadają dużo bardzo mocnych stron,
a w ich szeregach można znaleźć między innymi wielu artystów i
naukowców. Do wielu zalet tych osób można zaliczyć:

Otwartość
• Uczciwość
• Energię
• Troskliwość
• Spostrzegawczość
• Ciekawość
• Zaangażowanie
• Żywą wyobraźnię
• Kreatywność
• Urok osobisty
• Ciepło
• Dobroć
• Dociekliwość
• Nie obrażają się na długo
• Szczerość
• Entuzjazm
• Optymizm
• Rzetelność
• Są twórczy
• Pełni wigoru
• Nie obawiają się nowych wyzwań
• Mają mniejszą potrzebę snu
• Mają bogate poczucie humoru
• Pomocni
• Znajdują nowe rozwiązania
• Nie myślą schematycznie
• Pełni życia i zabawni
• Psotni
• Łatwo wybaczają
• Zaufani przyjaciele
• Łagodni

 • Organizacja liczy prawie 1500 członków i jest w niej dużo miejsca dla nowych członków.
 • Rozpowszechnia wiedzę i naukę o ADHD wśród rodzin i innych osób.
 • Posiada infolinię, która służy informacjami i poradami odnośnie ADHD.
 • Organizuje szkolenia, seminaria, spotkania wsparcia i zebrania edukacyjne.
 • Udziela różnego rodzaju informacji o ADHD na stronie internetowej www.adhd.is.
 • Wydaje okazały biuletyn informacyjny 2-3 razy w roku.
 • Zabezpiecza ochronę interesów osób z zespołem ADHD na forum społecznym.
 • Posiada swoją stronę na facebooku.
 • Jest zależne finansowo od dotacji osób prywatnych, firm i organizacji.
 • Bierze udział we współpracy międzynarodowej i blisko współpracuje ze Stowarzyszeniami ADHD w innych krajach północnych.
 • Jest częścią Sjónarholl – poradni konsultacyjnej, która udziela darmowych osobistych porad dla rodzin.
 • Doradcy Sjónarholl posiadają duże doświadczenie i wiedzę w zakresie problemów osób z ADHD.

Twoje zrozumienie ma znaczenie Wspierając czynisz dobro