LSH verið í spennitreyju frá árinu 2000

Frá afhendingu ályktunarinnar í morgun
Frá afhendingu ályktunarinnar í morgun

Fulltrúar 45 félagasamtaka, einkum sjúklingasamtaka styrktar-og stuðningsfélaga sjúkra og samtaka aldraðra, afhentu fyrir hádegi forseta Alþingis ályktun. Í ályktuninni er skorað á ríkisstjórn, fjárlaganefnd og Alþingi að gera nauðsynlegar breytingar á fjárlagafrumvarpinu til að tryggja að umhverfi sjúklinga, aðstaða starfsfólks og nema standist bæði lög og þann metnað sem íslensk þjóð vilji sýna. Niðurskurður til Landspítala í fjárlagafrumvarpi næsta árs kunni að valda ómældum kostnaði fyrir spítalann. Rekstrarfé sem þar sé gert ráð fyrir muni ekki duga til að spítalinn geti veitt þá þjónustu sem lög kveði á um. Til að Ísland geti talist velferðarríki verði heilbrigðisþjónusta landsins að standast þær kröfur sem gerðar séu til sjúkrahúsa á Norðurlöndum.

Í ályktuninni segir jafnframt að Landspítalinn hafi frá árinu 2000 nær árlega verið í „spennitreyju við fjárlagagerð“. Eftir hrun hafi Landspítalinn tekið á sig gríðarlega sparnað í rekstri og sparað 40 milljarða á fimm árum, eða sem nemi einu rekstrarári. „Fjárlög ársins 2014 fólu í sér nokkurn varnarsigur fyrir spítalann og þá sem þurfa á þjónustu hans að halda. Sú von um viðsnúning sem þá vaknaði mun reynast skammvinn verði Landspítalinn enn að taka á sig skerðingu áframlögum á næsta ári.“

Þá hafi tvær skýrslur embættis Landlæknis sýnt fram á afleita stöðu húsnæðismála á geðdeild og húsnæðis-og mannauðsmála á lyflækningasviði. Þá standist aðeins fjögur prósent salerna spítalans byggingareglugerð og fjórir til sex sjúklingar þurfi víða að liggja saman á stofum og deila salerni.

Ályktunin í heild

Félögin sem standa að ályktuninni eru: 

 • ADHD samtökin 
 • Astma- og ofnæmisfélag Íslands 
 • Brjóstaheill - Samhjálp kvenna 
 • CCU, Crohn´s og Colitis Ulcerosa 
 • samtökin 
 • Einhverfusamtökin 
 • Einstök börn 
 • FAAS (Alzheimer) 
 • Félag CP á Íslandi 
 • Félag áhugafólks um Downs-heilkenni 
 • Félag eldri borgara í Reykjavík 
 • Félag lesblindra á Íslandi 
 • Félag lifrarsjúkra 
 • Félag nýrnasjúkra 
 • Geðhjálp 
 • Geðvernd 
 • Gigtarfélag Íslands 
 • HIV-Ísland 
 • Heilaheill 
 • Hjartaheill – Landssamtök hjartasjúklinga 
 • Hjartavernd 
 • Hugarafl 
 • Hugarfar 
 • Kraftur 
 • Krabbameinsfélag Íslands
 • Landssamband eldri borgara 
 • Landssamtökin Þroskahjálp 
 • Lauf 
 • MG-félag Íslands (Myasthenia Gravis) 
 • MND-félagið á Íslandi 
 • MS-félag Íslands 
 • Neistinn – styrktarfélag hjartveikra barna 
 • Ný rödd 
 • Parkinsonsamtökin á Íslandi 
 • Samtök lungnasjúklinga 
 • Samtök sykursjúkra 
 • SÍBS 
 • Sjálfsbjörg - Landssamband fatlaðra 
 • SPOEX (Psoriasis) 
 • Stómasamtökin 
 • Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna 
 • Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra 
 • Styrkur 
 • Tilvera, samtök um ófrjósemi 
 • Tourette-samtökin á Íslandi 
 • Umhyggja – félag til stuðnings 
 • langveikum börnum 
 • Vífill 
 • Öryrkjabandalag Íslands