Lyfjagreiðslukerfið einfaldað

Þann 1. desember tók gildi breyting á nýja lyfjagreiðsluþátttökukerfinu með aukinni sjálfvirkni til einföldunar, jafnt fyrir lyfjanotendur og lækna.

Frá og með gærdeginum, öðlaðist fólk sjálfkrafa rétt til fullrar greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjakostnaði þegar það hefur náð þakinu sem skilgreinir hámarkskostnað einstaklings. Umsókn læknis, sem áður var krafist, er nú óþörf. ADHD samtökin fagna þessari breytingu í átt til einföldunar.

Lyfjagreiðslukerfið sem tók gildi 4. maí síðastliðinn byggist á þrepaskiptri greiðsluþátttöku þar sem hver einstaklingur greiðir hlutfallslega minna eftir því sem lyfjakostnaður hans eykst innan tólf mánaða tímabils.

Í fyrsta þrepi greiðir einstaklingurinn lyf að fullu, í öðru þrepi greiðir hann 15% af verði lyfja og í þriðja þrepi greiðir hann 7,5%. Þegar lyfjakostnaður hefur náð ákveðnu hámarki getur læknir sótt um að Sjúkratryggingar Íslands greiði lyf viðkomandi að fullu það sem eftir er tímabilsins.

Krafa um að læknir sæki sérstaklega um fulla greiðsluþátttöku til sjúkratrygginga var gagnrýnd frá upphafi og bent á að nýta bæri kosti rafræna kerfisins að fullu þannig að þetta gerðist sjálfkrafa. Fyrir þessu var þó sérstök ástæða þar sem markmiðið var að hafa eftirlit með fjöllyfjanotkun og grípa inn í ef þörf krefði. Með breyttu verklagi Sjúkratrygginga Íslands hefur verið tryggt að þetta markmið glatast ekki og stofnunin mun engu að síður fylgjast með fjöllyfjanotkun og bregðast við eftir þörfum, þrátt fyrir að ekki verði lengur þörf fyrir umsókn læknis eftir breytinguna sem tók gildi 1. desember.

Breytingin er á þá leið að þegar einstaklingar hafa greitt hámarkskostnað fyrir lyf innan 12 mánaða tímabils, 69.415 kr. almennt og 46.277 kr. fyrir 67 ára og eldri, örorkulífeyrisþega, börn og ungmenni yngri en 22 ára, þarf ekki lengur umsókn frá lækni til að öðlast fulla greiðsluþátttöku hjá Sjúkratryggingum Íslands heldur myndast rétturinn sjálfkrafa.

Umrædd breyting mun leiða til aukins hagræðis og einföldunar á framkvæmd kerfisins. Hjá læknum sparast vinna við gerð umsókna og einstaklingarnir sem í hlut eiga þurfa hvorki að bíða eftir útgáfu skírteinis né greiða fyrir kostnað vegna umsóknar læknis.

Vefur velferðarráðuneytisins