Námskeið um uppeldi barna 5 til 12 ára með ADHD sem ekki hafa flóknar, alvarlegar fylgiraskanir

 Markhópur                           

Foreldrar barna sem hafa hamlandi einkenni ofvirkni og/eða athyglisbrests (ADHD) samkvæmt formlegri skimun eða fullnaðargreiningu. Efni námskeiðsins hentar best vegna barna frá 5. að 12. aldursári, sem ekki hafa flóknar, alvarlegar fylgiraskanir. 

 

Markmið

Tilgangur námskeiðsins er að fræða foreldra um áhrif ADHD á tilveru barna og styðja þá við að tileinka sér uppeldisaðferðir sem henta börnum með þessa og tengdar raskanir. Foreldrar eru studdir til að skoða núverandi stöðu, gera áætlanir og framfylgja þeim til að taka á eða fyrirbyggja ýmsan vanda sem algengt er að upp komi. Markmiðið er að foreldrar læri hagnýtar og sannreyndar aðferðir sem nýtast þeim til lengri tíma.

 

Fyrirkomulag

Hvert námskeið er 12 klukkustundir og skiptist í 6 skipti, 2 tíma í senn. Fyrstu 5 skiptin eru  vikulega, en tvær vikur eru á milli næstsíðasta og síðasta tíma. Í hverjum tíma veita leiðbeinendur fræðslu um ákveðin grundvallaratriði, studd af námskeiðsgögnum. Rík áhersla er lögð á umræður og virka þátttöku foreldra til að tryggja að efnið nýtist hverjum og einum sem best. Milli tíma vinna foreldrar heimaverkefni sem rædd eru í næsta skipti og ráðgjöf er gefin um framhaldið. Að auki býðst einstaklingsráðgjöf milli tíma ef þörf krefur. Hver áfangi námskeiðsins byggir á því sem á undan er gengið og því mikilvægt að gera ráðstafanir til að geta sótt alla tímana. Mælt er með því að báðir foreldrar sæki námskeiðið.

 

Leiðbeinendur

Leiðbeinendur hverju sinni eru tveir fagaðilar sem hafa staðgóða reynslu af fræðslu og ráðgjöf til foreldra um uppeldi og eru sérfróðir um ADHD og skyldar raskanir.

 

Yfirlit innihalds

Tími 1     Einkenni og áhrif ADHD á hegðun barna og samspil þessa við umhverfið. Orsakir óhlýðni og þróun samskipta í fjölskyldum. Grunnatriði atferlismótunar.

Tími 2     Uppeldisfærni og bjargráð foreldra, lykilatriði í uppeldi barna með ADHD, að veita æskilegri hegðun athygli og nota jákvæða athygli markvisst til kennslu.

Tími 3     Daglegt skipulag, rammi, rútína og reglur. Að gefa skýr fyrirmæli og ýta undir hlýðni, góða hegðun, sjálfstæði og sjálfsaga.

Tími 4     Kynning á mismunandi umbunarkerfum; notkun, fyrirkomulag og framkvæmd. Val markhegðunar og umbunar.

Tími 5     Viðurlög við óæskilegri hegðun, mismunandi leiðir. Að taka á hegðun utan heimilis, sjá fyrir mögulega erfiðleika og skipuleggja fyrirbyggjandi aðgerðir og viðbrögð.

Tími 6     Eftirfylgd og umræða um hvernig hefur gengið, endurgjöf og ráðgjöf um næstu skref.

 

Tími og skráning

Námskeið 1 hefst 5. sept. 2012. Tímar eru vikulega á miðvikudögum til 3. okt., þá er tveggja vikna hlé og síðasti tíminn er 17. okt.  

Námskeið 2 hefst 25. okt. Tímar eru vikulega á fimmtudögum til 22. nóv., þá er tveggja vikna hlé og síðasti tíminn er 6. des.  

 

Námskeiðin eru haldin á Þroska-og hegðunarstöð  kl. 19:30–21:30. Þátttökugjald er kr. 9.500 fyrir einstaklinga og kr. 12.700 fyrir pör. Skráning á throski@heilsugaeslan.is. Nánari upplýsingar fást á http://www.heilsugaeslan.is/pages/2136