Óbreytt ástand eða besta land í heimi – tækifærið er núna!

Vilhjalmur Hjalmarsson, formaður ADHD Samtakanna
Vilhjalmur Hjalmarsson, formaður ADHD Samtakanna

Á Aðalfundi ADHD samtakanna, sem var haldinn 30. mars 2022 var samþykkt eftirfarandi ályktun Aðalfundar:

Aðalfundur ADHD samtakanna, haldinn 30. mars 2022 fagnar þeim breytingum sem nú er verið að gera á þjónustu við fólk með ADHD. Nýtt ADHD teymi heilsugæslunnar fyrir fullorðna, Geðheilsumiðstöð barna og fyrirheit um aukið fjármagn og bætta þjónustu á landsvísu eru löngu tímabærar aðgerðir af hálfu hins opinbera til að bregðast við því ófremdarástandi sem skapast hefur í málafloknum á liðnum árum.

Aukin þekking og meðvitund um ADHD hefur leitt til stóraukinnar eftirspurnar fyrir greiningar og þjónustu vegna ADHD, sem hvorki hið opinbera né einkaaðilar hafa náð að svara. Biðlistar hafa því lengst ár frá ári og hafa þeir aldrei verið lengri en núna. Vel á þriðja þúsund einstaklingar, börn og fullorðnir eru nú á biðlistum eftir greiningu og þjónustu vegna ADHD hjá hinu opinbera og eru þá ótalin þau sem bíða eftir þjónustu einkaaðila. Biðtíminn orðinn allt að fjögur ár!

Skaðlegar afleiðingar ógreinds og ómeðhöndlaðs ADHD verða okkur sífellt ljósari og augljós ávinningur samfélagsins og einstaklinganna sjálfra af bættri þjónustu hins opinbera við fólk með ADHD er himinhrópandi. Afleiðingar aðgerðarleysis liðinna ára kalla hinsvegar á stóraukið fjármagn næstu árin, til að vinna niður þá 3-4 ára biðlista sem nú blasa við. Þannig og aðeins þannig getur nýtt skipulag greininga og þjónustu á vegum hins opinbera orðið sú mikla samfélags bót sem vonir standa til. Valið stendur í raun um óbreytt ástand með áralöngum biðlistum eða að Ísland verði til fyrirmyndar á heimsvísu þegar kemur að lífsgæðum fólks með ADHD.

Aðalfundur ADHD samtakanna skorar því á ráðherra og þingmenn að stórauka fjármagn til greininga og þjónustu við fólk með ADHD nú þegar og nýta þannig það gullna tækifæri sem nú býðst til að bæta lífsgæði fólks með ADHD samfara nýju skipulagi þjónustunnar á vegum hins opinbera. Tækifærið er núna!