Ráðamenn sýni skilning í verki

Átta frjáls félagasamtök, sem öll vinna á einn eða annan hátt í þágu barna og unglinga, taka heilshugar undir hvert orð sem fram kemur í nýútkominni skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis um geðheilbrigðisþjónustu við börn og unglinga. Félögin skora á stjórnvöld að bregðast nú þegar við athugasemdum sem fram koma í skýrsluni.

Þau félög sem að áskoruninni standa eru ADHD samtökin, Átak, félag fólks með þroskahömlunBarnaheill - Save the Children á Íslandi, EinhverfusamtökinEinstök börn, Landssamtökin ÞroskahjálpSjónarhóll ráðgjafarmiðstöð og Umhyggja – félag til stuðnings langveikum börnum.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis um geðheilbrigðisþjónustu við börn og unglinga er undirstrikuð sú alvarlega staða sem uppi er og hefur verið um langa hríð. Að mati Ríkisendurskoðunar er sá langi biðtími sem hefur einkennt geðheilbrigðisþjónustu við börn og unglinga óviðunandi. Auk þess að ganga gegn lögbundnum skyldum ríkisins stefnir þessi bið bæði langtímahagsmunum þess og velferð borgaranna í tvísýnu. Ef ekki er tekið á markvissan hátt á geðheilsuvanda barna og unglinga um leið og hans verður vart aukast til muna líkur þess að þungbærar og langvarandi afleiðingar, jafnvel örorka, komi síðar fram.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar segir að stjórnvöld hafi ótvíræðar skyldur þegar kemur að geðheilbrigðisþjónustu við börn og unglinga. Lög um heilbrigðisþjónustu, lög um réttindi sjúklinga, lög um málefni fatlaðs fólks og Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, tryggja börnum og unglingum rétt til eins fullkominnar heilbrigðisþjónustu og tök eru á að veita og fela stjórnvöldum þá skyldu að sjá þeim fyrir þeirri umönnun sem velferð þeirra krefst.

Félögin sem að áskoruninni standa segja að seint verði undirstrikað mikilvægi snemmtækrar íhlutunar á grunnstigi og hver beinn fjárhagslegur ávinningur hlýst af henni. Ótalin séu þá þau áhrif sem aðgerðaleysi hefur óhjákvæmilega á þann sem þjónustuna skortir og alla sem að honum standa.

Félögin skora því á stjórnvöld að bregðast nú þegar við athugasemdum sem fram eru settar í skýrslu Ríkisendurskoðunar. Frjáls félagasamtök hafi til fjölda ára, ítrekað vakið athygli á ástandinu og afleiðingum aðgerðaleysis. Nú sé lag til að láta verkin tala og félögin treysti því að ráðamenn sýni skilning sinn í verki.

Áskorun félaganna


Vefir félaganna sem að áskoruninni standa: