Spyr um vinnu starfshóps um þjónustu við börn með ADHD

Hver var afrakstur starfshóps um meðferð og þjónustu við börn með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD) og skyldar raskanir sem skipaður var af heilbrigðisráðherra 27. maí 2016? Þannig spyr Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þingmaður Viðreisnar og formaður flokksins. Í fyrirspurn Þorgerðar til Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra er ennfremur spurt hvers vegna starfshópurinn hafi ekki skilað og hvort ætlunin sé að kalla hópinn saman til að ljúka verkefninu.

Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra skipaði starfshópinn í maí 201 til að fara yfir umgjörð varðandi þjónustu, meðferð og stuðning við börn með ofvirkni og athyglisbrest (ADHD) og skyldar raskanir. Hópnum var ætlað að gera yfirlit yfir greiningar á ADHD meðal barna á fyrsta þjónustustigi og yfirfara þjónustuferli við börn með þessar greiningar á fysta öðru og þriðja þjónustustigi. Einnig að kanna flæði og samvinnu kerfa og þjónustustiga og bið eftir þjónustu á hverju stigi, greina veikleika og helstu hindranir og leggja mat á hvaða aðgerðir gætu helst stuðlað að úrbótum. Starfshópurinn átti einnig að greina kostnað við núverandi þjónustu á öllum þjónustustigum, hvernig hann skiptist á milli þjónustuveitenda og þjónustuþega, leggja mat á hvernig núverandi þjónusta mætir þörfum barna með ADHD, áætla þörf fyrir þjónustu á næstu árum og setja fram tillögur um aðgerðir ásamt kostnaðargreiningu.

Starfshópnum var ætlað að hafa víðtækt samráð við aðra hlutaðeigandi s.s. Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, Barnaverndarstofu, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Umhyggju og aðra eftir atvikum og átti hópurinn að skila niðurstöðum í september 2016.

Fyrirspurn Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur til heilbrigðisráðherra.

  1. Hver var afrakstur starfshóps um meðferð og þjónustu við börn með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD) og skyldar raskanir sem skipaður var af heilbrigðisráðherra 27. maí 2016? Hvers vegna hefur starfshópurinn ekki lokið störfum í ljósi þess að áætlað var að hann skilaði niðurstöðum sínum í september árið 2016?
  2. Er þjónusta við börn með athyglisbrest og ofvirkni ekki lengur í forgangi hjá ráðherra?
  3. Hyggst ráðherra kalla starfshópinn saman á ný til að ljúka þeirri vinnu sem hafin var?
  4. Er á annan hátt unnið að málefnum barna með athyglisbrest og ofvirkni í ráðuneytinu?

Skriflegt svar óskast.

Senda póst til ADHD samtakanna