Takk fyrir betri geðheilbrigðisþjónustu.

ADHD samtökin fagna nýju geðheilsuteymi fyrir fanga og uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustu um allt la…
ADHD samtökin fagna nýju geðheilsuteymi fyrir fanga og uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustu um allt land.

ADHD samtökin fagna ákvörðun heilbrigðisráðherra, um að setja á stofn og fjármagna nýtt geðheilsuteymi sem þjónusta mun fanga í öllum fangelsum á Íslandi. Geðheilsuteymið bætir úr afar brýnni þörf, enda er stuðningur og læknisþjónusta á sviði geðmála í mörgum tilfellum forsenda þess að refsivist geti leitt til betrunar og farsællar endurkomu fanga í samfélagið.

Fangar eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu hvað þetta varðar og glíma oft á tíðum við vangreind og ómeðhöndluð vandamál tengd geðheilsu, til að mynda ADHD og aðrar skyldar raskanir.

ADHD samtökin þakka heilbrigðisráðherra fyrir að taka þetta mikilvæga skref í geðheilbrigðismálum fanga, sem og fyrir önnur sambærileg skref í uppbyggingu geðheilbrigðisteyma, vítt og breytt um landið. Þó enn séu gríðarlega mörg verkefni framundan í uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustunnar um allt land, ekki síst þegar kemur að greiningum og þjónustu við fólk með ADHD og skyldar raskanir, eru stjórnvöld greinilega á réttri leið í geðheilbrigðismálum og því ber að fagna.

Ályktun, samþykkt af stjórn ADHD samtakanna, 5. desember 2019.