Vinfús Hins Hússins: Hópastarf fyrir ungmenni á aldrinum 16-25 ára

Vinfús er hópastarf fyrir ungmenni á aldrinum 16-25 ára í Hinu Húsinu. Starfið er hugsað fyrir alla einstaklinga sem vilja kynnast nýju fólki og einnig þá sem hafa einangrast í skóla eða í öðrum félagslegum aðstæðum. Starfið gengur út á að skapa heilbrigðan grundvöll fyrir afþreyingu og skemmtanir.

Margir sérfræðingar telja að félagsleg einangrun stafi af einhvers konar skorti á þjálfun í félagslegum samskiptum og því er einlífið oft vítahringur sem getur reynst mörgum erfitt að komast út úr. Þessum vítahring fylgja oft annars konar vandkvæði s.s. þunglyndi og streita.

Markmið Vinfúss er að reyna að hjálpa einstaklingum að komast út úr þessum vítahring með því að þátttakendur skemmti sér saman og byggi upp innri vináttutengsl hver við annan. Hópastarfið er því fyrst og fremst á léttum og jákvæðum nótum en slíkt starf hefur gefið jákvæða reynslu bæði hér heima og víðar.

Hópurinn hittist vikulega í Hinu Húsinu og starfsemin fer bæði fram innan- og utan húss. Dagskráin er skipulögð af starfsmönnum Hins Hússins, í samstarfi við krakkana í hópnum. Hópstjórar hafa bæði mikla reynslu og þekkingu á því að starfa með ungu fólki.

Markmið:

1. Þjálfa upp félagsfærni og hæfni í mannlegum samskiptum með því að styrkja jákvæða hegðun og draga úr neikvæðri hegðun. Við ætlum að ýta undir sterkari sjálfsmynd og ýta undir jákvæða sýn á lífið með leikjum og hrósi.

2. Stuðla að innri tengslum einstaklinga innan hópsins sem vonandi gefa af sér framtíðar vináttubönd. Gefa ungmennum tækifæri og grundvöll til að umgangast hvort annað á jákvæðum nótum.

3. Veita ungmennum krydd í lífið og tilveruna, eitthvað til að hlakka til í hverri viku.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublað fyrir Vinfús HÉR

Umsóknareyðublöðin eru meðhöndluð sem trúnaðarmál.
Þegar búið er að fylla umsóknareyðublaðið út þá skal senda það á netfangið: bogi@hitthusid.is

Nánar um Vinfús